Public
Charging discharging capacitor experiment Making Polarity switcher with the DPDT switch: TEST_LED_LOI-OHM_V01 Four Wheel Two Motors Circuit analysis using kirchhoff current law CIRCUITO CASSAFORTE 1 Oscilloscope channels test
Per a variar el voltatge o la resistència, clica a sobre del component i desplaça la barra que apareix o posa el valor desitjat en el quadre de text.
La lectura de la intensitat la realitza el multímetre de l'esquerra, configurat com a amperímetre.
La lectura del voltatge la realitza el multímetre de la dreta, configurat com a voltímetre.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
$(".loader-backdrop").fadeOut();